Plán porad knihovníků 2022

Porady a vzdělávání knihovníků v roce 2022

 • 13.1. Statistický výkaz o knihovně (2x on-line, dopolední a odpolední termín)
 • 3. 3. Porada profesionálních knihoven (on-line)
 • 24. 3. Školení Tritius pro pokročilé - katalogizace, slovníky, slučování záznamů (MK Kuřim)
 • 28. 4. Porada profesionálních knihoven (MK Šlapanice - nově postavená knihovna)
 • Duben/květen - porady knihovníků obecních knihoven – knihovní řád, nakládání s osobními údaji čtenářů, webové prezentace knihoven, revize knihovního fondu, nabídka besed pro knihovny, Bookstart, Lovci perel, Jižní Morava čte - ZRUŠENO - z důvodu personálního oslabení se budou porady konat v jiném termínu - bude upřesněno
 • 12. 5. Jak prezentovat (R. Petráš - MK Kuřim)
 • 23. 5. v 16:00 hod. On-line porada neprofesionálních knihoven - ZRUŠENO - uskuteční se v jiném termínu, bude upřesněno
 • 26. 5.  Výjezdní porada (Krajská knihovna Vysočiny Havlíčkův Brod)
 • 2. 6. Plakát snadno a rychle aneb Canva pro začátečníky - praktický workshop pro knihovníky (počítačová učebna MZK Brno)
 • 8. 9. Jak prezentovat (R. Petráš - Městská knihovna Modřice)
 • 22. 9. – Porada profesionálních knihoven
 • Říjen – porady knihovníků obecních knihoven – dotace VISK3, Knihovna 21. století, Knížka pro prvňáčka, celostátní projekty na podporu čtenářství, dotazník spokojenosti uživatelů, CADR (v distribučních střediscích VF/ on-line - termíny budou upřesněny)
 • 8. 12. – Porada profesionálních knihoven
Sdílet

Společnost Albi poskytuje knihovnám celoročně 30 % slevu na nákup stolních her. Bližší informace naleznete na https://www.albi.cz/knihovny/

Stolní hry je také možné nakoupit prostřednictvím akvizičního portálu Team Library, kde jsou také slevy 20-30 %. Nabídka se neomezuje pouze na produkty Albi. Se zřízením účtu v akvizičním portálu vám pomůžeme, ozvěte se.

Knihovny v obcích do 3000 obyvatel mají do 28.2. 2022 možnost požádat JMK o dotaci na vybavení knihoven. 

Cílem dotace je zachovat základní funkce v oblasti veřejné správy na venkově s ohledem na kvalitu života. Dotace je určena na počítačové vybavení, čtečky, tiskárny, skenery, promítací zařízení, rozmnožovací stroje, softwarové vybavení, mobiliář vnitřního vybavení (nábytek, koberce, regály), na drobné stavební úpravy (neinvestičního charakteru pouze v kombinaci s pořízením inventáře). Žadatelem je obec s méně než 3 000 obyvateli.

Nabídka vyřazených knih je určena pro knihovny v regionu Brno-venkov.

O vybrané knihy si můžete napsat na e-mailovou adresu zavrelova@mkkurim.cz 

Od 1. 11. 2021 přechází knihovny připojené v regionálním systému Clavius REKS do nového AKS Tritius

Harmonogram převodu:

Praktický workshop pro knihovníky lektoruje Radek Petráš.

čtvrtek 16. 9. 2021 – Městská knihovna Židlochovice

čtvrtek 23. 9. 2021 – Obecní knihovna Mokrá-Horákov

čtvrtek 14. 10. 2021 – Městská knihovna Kuřim - OBSAZENO

úterý 19. 10. 2021 – Městská knihovna Rosice

čtvrtek 16. 12. 2021 - on-line

Při výběru titulů kvalitní dětské literatury se můžete inspirovat výběrem oceněných dětských knih https://www.nejlepsiknihydetem.cz/

nebo seznamy kvalitní dětské literatury podle věkových kategorií 

https://ctenidetem.knihovny.cz/

 

Soroban – japonské počítadlo a počítání na rukou nejen pro děti

Trénování paměti pro knihovníky - on-line semináře s trenérem paměti René Müllerem

19. 11. 10:00 – Paměťová technika Loci (paměť nakrátko), jak si pamatovat čísla

Přihlašovací formulář

8. 12. 10:00 – Techniky trénování paměti v praxi

Vzhledem k aktuální situaci nebudou organizovány společné porady knihovníků ani konzultační dny.

Plánované konzultační dny v následujících termínech se ruší:

19. října 2020 (9:00-12:00 hod.) Obecní knihovna Mokrá ZRUŠENO

20. října 2020 (9:00-12:00 hod.) Městská knihovna Modřice ZRUŠENO