POKYNY PŘI VSTUPU NA AKCI

Při vstupu na akci je nutné:

Prokázat se platnou vstupenkou

Doložit: 22. listopadu se bezinfekčnost bude prokazovat pouze

  • potvrzením o prodělání laboratorně potvrzeného onemocnění covidem-19 v době ne delší než 180 dnů přede dnem konání akce,
     
  • potvrzením o aplikaci očkování proti covidu-19, přičemž od poslední dávky vakcíny, musí uplynout nejméně 14 dní,
     
  • použití testů k prokázání bezinfekčnosti bude možné pouze pro osoby mladší 18 let a osoby s kontraindikací k očkování.

Po celou dobu akce je nutné nosit respirátor stupně FFP2 (nebo jeho ekvivalent).

Použít desinfekci umístěnou u vchodu.

Sdílet