POKYNY PŘI VSTUPU NA AKCI

Při vstupu na akci je nutné:

Prokázat se platnou vstupenkou

Doložit:
- negativní RT-PCR test starý nejvýše 7 dní nebo,
- negativní POC (tzv. antigenní) test starý nejvýše 72 hodin,
- potvrzení o prodělání laboratorně potvrzeného onemocnění covidem-19 v době ne delší než 180 dnů před dnem konání akce nebo,
- potvrzení o aplikaci první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována    druhá dávka.
- potvrzení o aplikaci první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována    druhá dávka, nebo
- potvrzení o aplikaci dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců, nebo

Po celou dobu akce je nutné nosit respirátor stupně FFP2 (nebo jeho ekvivalent).

Na akci je zakázáno konzumovat veškeré občerstvení i nápoje.

Všichni návštěvníci musí být usazeni a musí mezi nimi být vždy jedna volná sedačka. Vedle sebe mohou sedět pouze členové jedné domácnosti.

Dodržovat rozestupy také ve všech venkovních prostorách.

Použít desinfekci umístěnou u vchodu.

Sdílet