POKYNY PŘI VSTUPU NA AKCI

Při vstupu na akci je nutné:

Prokázat se platnou vstupenkou

Doložit:

 • doložit negativní RT-PCR test starý nejvýše 7 dní, 
   
 • doložit negativní RAT antigenní test starý nejvýše 72 hodin (lze doložit i čestným prohlášením o absolvování testu ve škole),
   
 • absolvovat samotest na místě a prokázat se negativním výsledkem,
   
 • prokázat potvrzením poskytovatele zdravotních služeb podstoupení RAT antigenního testu za dozoru zdravotnického pracovníka prostřednictvím on-line služby s negativním výsledkem nejvýše 24 hodin před konáním akce, 
   
 • doložit prodělání laboratorně potrvzeného onemocnění covidem-19 v době ne delší než  180 dnů přede dnem konání akce,
   
 • aplikaci očkování proti covidu-19, přičemž od poslední dávky vakcíny (druhé u dvoudávkových vakcín, první u jednodávkových vakcín), musí uplynout nejméně 14 dní.

Pokud ani jedno nemáte, můžete absolvovat přinesený samotest na místě a prokázat se negativním výsledkem případně můžete zakoupit test na pokladně (50,-/ks)

Po celou dobu akce je nutné nosit respirátor stupně FFP2 (nebo jeho ekvivalent).

Použít desinfekci umístěnou u vchodu.

Sdílet