Aktuality pro knihovny

Aktuální mimořádná a ochranná opatření ke COVID-19

Od pondělí 12. dubna 2021 mohou být knihovny v provozu za dodržení určitých podmínek: 1 zákazník na 15m2 plochy, dodržování rozestupů, dezinfekce, respirátory, cirkulace vzduchu/ větrání, organizace případné fronty čekajících, informování zákazníků o opatřeních

Citace ze závěrů zasedání vlády ze dne 6. 4. 2021... vláda s účinností od 12. 4. 2021:

„omezuje provoz v provozovnách podle bodu I/1, v nichž není zakázána přítomnost veřejnosti, s výjimkou vozidel taxislužby nebo jiné individuální smluvní přepravy osob, a provoz knihoven, tak, že provozovatel dodržuje následující pravidla: 
a)    v provozovně nepřipustí přítomnost více zákazníků, než je 1 zákazník na 15 m2 prodejní plochy; v případě provozovny s prodejní plochou menší než 15 m2 se toto omezení nevztahuje na dítě mladší 15 let doprovázející zákazníka a na doprovod zákazníka, který je držitelem průkazu osoby se zdravotním postižením; v případě ostatních provozoven se toto omezení nevztahuje na dítě mladší 6 let doprovázející zákazníka, 
b)    aktivně brání tomu, aby se zákazníci zdržovali v kratších vzdálenostech, než jsou 2 metry, nejde-li o osoby ze společné domácnosti, 
c)    zajistí řízení front čekajících zákazníků, a to jak uvnitř, tak před provozovnou, zejména za pomoci označení prostoru pro čekání a umístění značek pro minimální rozestupy mezi zákazníky (minimální rozestupy 2 metry), přičemž zákazník, který je držitelem průkazu osoby se zdravotním postižením, má právo přednostního nákupu, 
d)    umístí dezinfekční prostředky u často dotýkaných předmětů (především kliky, zábradlí, nákupní vozíky) tak, aby byly k dispozici pro zaměstnance i zákazníky provozoven a mohly být využívány k pravidelné dezinfekci, 
e)    zajistí informování zákazníků o výše uvedených pravidlech, a to zejména prostřednictvím informačních plakátů u vstupu a v provozovně, popřípadě sdělováním pravidel reproduktory v provozovně, 
f)    zajistí maximální možnou cirkulaci vzduchu s nasáváním venkovního vzduchu (větrání nebo klimatizace) bez recirkulace vzduchu v objektu, 
g)    jsou zakázány propagační aktivity v prodejnách, u nichž je přítomna fyzická osoba zajišťující jejich průběh, 
h)    v případě osoby, která veze kočárek s dítětem, nesmí provozovatel vyžadovat, aby pro nákup používala nákupní vozík, a dítě v kočárku se nezapočítá do celkového dovoleného počtu osob na prodejní plochu, 

s tím, že prodejní plochou se rozumí část provozovny, která je určena pro prodej a vystavení zboží, tj. celková plocha, kam zákazníci mají přístup, včetně zkušebních místností, plocha zabraná prodejními pulty a výklady, plocha za prodejními pulty, kterou používají prodavači; do prodejní plochy se nezahrnují kanceláře, sklady a přípravny, dílny, schodiště, šatny a jiné společenské prostory,“
 

Využije čas omezení provozu knihoven na následující činnosti:

 • aktualizujte fond, vyřaďte opotřebované, ušpiněné a nepůjčované knihy, případně udělejte revizi knihovního fondu
 • vyřaďte staré časopisy
 • opravte štítky a přebalte knížky do nové fólie
 • obnovte značení na regálech
 • aktualizujte webové stránky knihovny, pokud je nemáte, zřiďte je
 • pořiďte své knihovně stránku na Facebooku
 • zkontrolujte Knihovní řád, případně připravte ke schválení jeho aktualizaci
 • projděte seznam čtenářů a návštěvníky, kteří již knihovnu nenavštěvují, z evidence vyřaďte
 • sepište si, jaké knihy je potřeba dokoupit, obměnit, kolik nakoupit knih pro děti, kolik naučné a jaké, co doplnit v beletrii (akviziční plán)
 • připravte se na znovuotevření a objednejte nové knihy
 • napište si o knihy z nabídky darů a vyřazených VF
 • připravte si novou besedu (zatím jen tak do šuplíku)
 • přichystejte kvíz nebo soutěž pro děti
 • vzdělávejte se, např.https://kurzy.knihovna.cz/ nebo on-line semináře viz následující články

Nevíte jak na to? Obraťte se na své metodičky :-)

Sdílet

Soroban – japonské počítadlo a počítání na rukou nejen pro děti

Nabídka vyřazených knih 

O vybrané knihy si můžete napsat na e-mailovou adresu zavrelova@mkkurim.cz 

Trénování paměti pro knihovníky - on-line semináře s trenérem paměti René Müllerem

19. 11. 10:00 – Paměťová technika Loci (paměť nakrátko), jak si pamatovat čísla

Přihlašovací formulář

8. 12. 10:00 – Techniky trénování paměti v praxi

Vzhledem k aktuální situaci nebudou organizovány společné porady knihovníků ani konzultační dny.

Plánované konzultační dny v následujících termínech se ruší:

19. října 2020 (9:00-12:00 hod.) Obecní knihovna Mokrá ZRUŠENO

20. října 2020 (9:00-12:00 hod.) Městská knihovna Modřice ZRUŠENO