Kostel sv. Maří Magdaleny

Kostel sv. Maří Magdaleny

Kostel sv. Maří Magdaleny byl založen králem Přemyslem Otakarem I.  roku 1226 a postaven původně v románském slohu. Po vydrancování Švédy na konci třicetileté války byl kostel obnoven v letech 1766 – 1772 do současné podoby v pozdně barokním slohu. V roce 1998 proběhla výměna věžní kopule za pomoci těžkotonážního jeřábu a do nové kopule by instalovány elektronické věžní hodiny. V letech 1998 až 1999 proběhlo statické zajištění kostela a v roce 2000 dostal kostel novou fasádu. V roce 2010 byl celý kostel nově vymalován a roce 2012 restaurován obraz Panny Marie s dítětem. V současné době slouží kuřimský kostel nejen kuřimským farníkům, ale je také místem pořádání kulturních akcí, konají se zde zejména varhanní a pěvecké koncerty.

GPS
49.2966286N, 16.5257081E
Kuřim

Pátera Peši, 664 34, Kuřim