Knihy o Kuřimi

Vzpomínky na starý Kuřím - Milan Mrkos

Autor knihy, jako opravdový patriot vzpomíná na život a postupný rozvoj města Kuřimi, postaru zvaném (ten) Kuřím, na pohnutá léta hospodářské krize, okupace i poválečného rozvoje spjatého se závodem TOS Kuřim. Spojením doložitelných fakt s osobními vzpomínkami vytváří zajímavé a přehledné svědectví o všech oblastech života, nejen o hospodářském a politickém vývoji, ale i o kultuře a sportu, ba dokonce i o autentické místní mluvě. Kniha je k zakoupení na pokladně kulturního domu za 250 Kč.

Kuřim z první ruky - Arnošt Vermousek

Výraznou a téměř zapomenutou osobností dějin Kuřimi minulého století, byl i faktický autor této knihy – kuřimský rodák, zanícený sokol, hudebník, vlastenec a neoficiální kronikář Arnošt Vermousek. Jeho navýsost zajímavé a cenné dílo se však, naštěstí, neztratilo zcela. Díky rodině Arnošta Vermouska a cílevědomé badatelské práci pana Jiřího Plocka, který tuto knihu sestavil, se můžete ponořit do kuřimské historie od 20. do 70. let 20. století. Jde tedy o historii opravdu nedávnou, kterou si ještě někteří z nás pamatují. Vzpomínky na tuto dobu mohou být různé. Záznamy a postřehy pana Vermouska byly formovány především jeho pevným nekomunistickým a politicky nezávislým světonázorem a současně bytostným sokolstvím. Kniha je k zakoupení na pokladně kulturního domu za 280 Kč.

Kuřim za války (1939 - 1945) - Jitka Sikorová, Sylvia Laurincová

Kniha mapuje dění v Kuřimi a okolí v období druhé světové války.

I v těchto strašlivých časech žili lidé své obyčejné životy. Pracovali, rodili se, chodili do školy… Tato kniha dává nahlédnout v dokumentech a vzpomínkách pamětníků i na tuto stránku války.

Pro Kuřim měla druhá světová válka zásadní význam. Do té doby malá, spíše zemědělská obec se řízením osudu stala místem, kde vznikl pobočný závod Zbrojovky Brno. Tím byl položen základ proměny Kuřimi v průmyslové město, které nabídlo práci a nové domovy tisícům lidí z celého Československa a také ze zahraničí. I toto je součástí naší historie, kterou si zde můžeme ve faktech a fotografiích připomenout.

V knize byly využity zejména materiály ze Státního okresního archivu Brno-venkov v Rajhradě, Moravského zemského archivu v Brně, Vojenského ústředního archivu v Praze, Národního památkového ústavu v Praze, Archivu města Brna a dále od mnoha soukromých osob. Texty jsou řazeny do kapitol přehledně a čtenářům se tak přiblíží válečné události a osudy lidí z Kuřimi.

Kniha je k zakoupení na pokladně kulturního domu za 396Kč.

Sdílet