Kuřimská fara

Kuřimská fara

Historie kuřimské farnosti se datuje ke vzniku kostela a současná budova fary je stará více než 200 let. Fara byla založena v roce 1226 a stavení bylo ještě roku 1806 ze dřeva. Opravena byla v roce 1682 na útraty probošta brněnského, farníků a kostelního jmění. Znovu byla postavena v roce 1819 tehdejším farářem p. Dr. Antonínem Woschou. Naproti faře je umístěna kaple Panny Marie, která je vsazena do zdi pod kostelem. V současné době díky zrekonstruování části prostor už fara slouží nejen farníkům pro setkávání, ale také široké veřejnosti, konají se zde příležitostně malé výstavy a komorní přednášky. Duchovním otcem farnosti je PhDr. ThLic. Ing. Jaroslav Filka.

GPS
49.2965964N, 16.5264033E
Kuřim

Křížkovského 55/5, 66434 Kuřim, Česko