Malhostovická a Čebínská pecka

Malhostovická a Čebínská pecka>

Přírodní památka Malhostovické kopečky o rozloze 2,6 ha. Území je tvořeno dvěma samostatnými vápencovými ostrůvky se společenstvy skalní teplomilné stepi a vyskytuje se zde silně ohrožený koniklec velkokvětý. Lokalita je významná i z hlediska fauny, vyskytuje se zde kudlanka nábožná, slepýš křehký, saranče modrokřídlé a další.

Kopeček Malhostovická pecka je tvořena vyvýšeným skalním útvarem devonského vápence s výškou 30 m a tvoří významnou dominantu v krajině.

Vedlejší menší útvar Čebínská pecka je tvořena vápencovým obloukem.

Přírodní památka je dobře přístupná z Malhostovic.

Výlet můžete spojit s návštěvou nedaleké vyhlídkové věže na Zlobici nebo protější rozhlednou Čebínka.

GPS
49.3263250N, 16.4945286E
Malhostovice a Čebín