O Štole

Co jsou to kuřimské štoly?

Jedinečný systém podzemních chodeb vzniklých na konci 2.světové války. Původně byly určeny jako kryté prostory pro výrobu leteckých motorů. Na konci války však zachránily tisíce životů kuřimských obyvatel.

Městečko Kuřim si po dlouhá staletí zachovávalo svůj převážně zemědělský charakter, který se pozvolna začal měnit se stavbou železniční trati na přelomu 19. a 20. století. Zásadní zlom v jeho dalším vývoji způsobila 2. světová válka.

Během 30. let 20. století, kdy se k moci v Německu dostal Hitler a mezinárodněpolitická situace v Evropě se stále více vyostřovala, Československo přikročilo k obranným opatřením a kromě budování vojenského opevnění v pohraničí se soustředilo také na zbrojní výrobu. Jedním z klíčových podniků byla brněnská Zbrojovka, která již v roce 1937 uvažovala o rozšíření výroby a vybudování nového závodu. V roce 1938 byl vypracován projekt nového závodu, ale z jeho realizace kvůli okupaci sešlo. Realizovat projekt v Kuřimi nařídil v roce 1941 ministr letectví Hermann Göring - kuřimský závod měl sloužit zbrojním potřebám nacistického Německa.

V polovině roku 1943 do areálu kuřimské Zbrojovky přesunula svou výrobu i firma na výrobu leteckých motorů Klöckner - Flugmotorenbau GmbH z Hamburku, který byl ohrožován spojeneckými nálety. Původně malé městečko Kuřim se rozrostlo o dalších 15 tisíc zaměstnanců obou závodů.

Po obsazení jihu Itálie Spojenci koncem roku 1943 a zřízení vojenské letecké základny u města Bari se dolet spojeneckých bombardérů prodloužil až nad Protektorát. V pátek 25. srpna 1944 byly výrobní haly Zbrojovky i Klöckneru masivně bombardovány. Při spojeneckém náletu zahynulo přes 40 osob nejen z řad zaměstnanců továrny, ale i z řad civilního obyvatelstva; dalších 200 bylo zraněno.

Stále reálnější ohrožení průmyslové a zbrojní výroby v Německu i Protektorátu spojeneckými nálety vedlo ke snaze přenést výrobu do podzemních objektů - proto se vedení Zbrojovky rozhodlo vybudovat uvnitř nedalekého kopce Záruba štoly, které měly původně sloužit z větší části jako výrobní prostory a menší část byla vyhrazena pro zaměstnance. Projekt budování štol byl označen krycím názvem.

Systém štol v kopci Záruba na severním okraji Kuřimi byl budován ve 2. polovině roku 1944 a počátkem roku 1945, ale nebyl zcela dokončen a výroba zde nikdy nebyla ralizována. Přesto kuřimské štoly posloužily 2—3 tisícům obyvatel Kuřimi a okolních obcí jako úkryt před bombardováním a závěrečnými boji na přelomu dubna a května 1945. Po osvobození zůstaly štoly opuštěny a nevyužity - z bezpečnostních důvodů byly vchody do většiny z nich zavaleny.

Fotografie a technické výkresy poskytl Moravský zemský archiv v Brně, Městský úřad Kuřim, Historické oddělení Moravského zemského muzea. Výkresy štol nakreslil Ing. Václav Toman, fotografie Jan Badin, autorka výstavy Mgr. Sylvia Laurincová.

Projekt zpřístupnění štol uskutečnilo město Kuřim, spolufinancoval Jihomoravský kraj, realizaci provedla firma Madrina, a.s. a Centrum technických služeb Kuřim, s.r.o. v roce 2018.

PRO VÍCE INFORMACÍ O PROHLÍDCE PIŠTE NA e-mailovou adresu: stoly@kurim.cz. Počet osob je z bezpečnostních důvodů omezen. Do štoly není umožněn vstup s invalidním vozíkem a dětem mladším 8 let. Není povolen vstup se psy a dalšími zvířaty. Fotografování je povoleno pouze pro soukromé účely. Pořizování audio a video záznamů není povoleno. Návštěvníkům doporučujeme teplé ošacení. Ve štole je průměrná teplota 6°C

Vstupné

Dospělý 100 Kč
Dítě do 18 let 50 Kč
Senioři nad 65 let a ZTP 80 Kč
Sdílet