Studánka Barborka

studánka Barborka

 Studánka Barborka se nachází jihovýchodně od obce Jinačovice v bočním lesnatém hlubokém údolí hřebene Baby. Vývěr pramenité vody je zde znám od nepaměti. V minulosti zde byl vydatný pramen upraven na studánku. V roce 2010 došlo k její další obnově a nad ní zbudován malý dřevěný domeček s plechovou stříškoou. Voda zde vyvěrá pod betonovým soklem. Došlo i k úpravě okolí a zbudován přístup z cesty a instalovány lavičky. Přístup z obce je od jejího jižního okraje polní a později lesní cestou kolem oploceného průmyslového objektu.