Vodní kaple sv. Jana Nepomuckého

Vodní kaple sv. Jana Nepomuckého

Vodní kaple sv. Jana Nepomuckého je zděná půlkruhovitá stavba, která se nachází na úpatí kopce Kuřimská hora. Ve spodní části kaple je výklenek, odkud vytéká pramen vody a v horní části je v nice umístěna socha sv. Jana Nepomuckého, kterou kryjí bohatě vyřezávaná dřevěná dvířka. Podle zdejší farní kroniky byla kaple postavena roku 1722, ale některé současné prameny tvrdí, že to bylo až počátkem 19. století. Během druhé světové války byla kaple po náletu poškozena a následně opravena.  K dalším významnějším opravám došlo až v roce 2013, kdy byla vytvořena nová sběrná studna pro vodu z lesa a upraven přívod vody do kaple. Do té doby voda buď netekla vůbec, nebo byla silně znečištěna. Po úpravě pramene následovala oprava a sanace samotné stavby kaple a v roce 2014 i restaurace sochy sv. Jana. Voda v kapli je v současné době podle pravidelných rozborů hodnocena jako vysoce kvalitní pitná voda.

GPS
49.2955736N, 16.5386403E
Kuřim

Podhoří 187/124, 664 34 Kuřim, Česko