Ceník

ROČNÍ REGISTRAČNÍ POPLATEK
Dospělí: 150 Kč
Děti do 15 let: 50 Kč

UPOMÍNKY
1. upomínka: 50 Kč           
2. upomínka: 100 Kč                                                                       
3. upomínka: 150 Kč
4. upomínka: 200 Kč

OSTATNÍ POPLATKY
MVS (poštovné): 80 Kč
Ztráta čtenářského průkazu: 20 Kč
Poškození knihovní jednotky: výše dle stupně poškození (stanoví knihovník)
Ztráta knihovní jednotky: dle Knihovního řádu

  • poplatek za likvidaci způsobené škody: 50 Kč/kniha
  • poškození čárového kódu: 20 Kč
  • nevyzvednutí knihy objednané prostřednictvím MVS: 80 Kč/kniha

OSTATNÍ PLACENÉ SLUŽBY
Rezervace knih v odd. pro dospělé čtenáře: 20 Kč/ks
Rezervace knih v odd. pro děti a mládež: zdarma

Služba ODLOŽ knihu v odd. pro dospělé čtenáře: 20 Kč/ks
Služba ODLOŽ knihu v odd. pro děti a mládež: zdarma

tisk/kopírování A4 barevně: 15 Kč/1 strana

tisk/kopírování A4 černobíle: 5 Kč/1 strana                                               

 

Sdílet