Historie

V roce 1849 byla v městysi Kuřimi založena vrchním správcem veverského panství Jakubem Nedopilem obnosem 100 zlatých obecní knihovna.

Dne 28. října 1883 vznikl čtenářsko-hospodářský spolek TOMEK, nesoucí název po pražském spisovateli, který se stal správcem této knihovny. Spolek TOMEK byl nařízením okresního úřadů rozpuštěn 11. srpna 1939. Během válečných let je knihovna uzavřená, knihy jsou uschované. Teprve po válce dochází k obnovení knihovny v Kuřimi a to sloučením knižních fondů před válkou zaniklých spolků . V roce 1999 tedy oslavilo město Kuřim 150 let od založení své první knihovny.

V roce 1950 měla obecní knihovna 2837 svazků. Stálých členů knihovny bylo 496. Se vzrůstajícími fondy bylo nutné knihovnu několikrát přestěhovat. Byla umístěna v Hudební škole, později v budově Dělnického domu. Bylo to však pouze provizorní řešení a teprve v roce 1976 byly pro potřeby knihovny postaveny odpovídající prostory. Na několik následujících let se stala Městská knihovna v Kuřimi nejnovější a největší v okrese Brno-venkov.

V těchto prostorách byla knihovna 30 let. Se vznikem Okresní knihovny Brno-venkov se sídlem v Židlochovicích se stala její pobočkou s profesionálními pracovníky a s metodickou činností pro 6 místních knihoven (MK Česká, Jinačovice, Lelekovice, Moravské Knínice, Rozdrojovice a Vranov.) Velkým problémem se začíná stávat nedostatek místa na uložení nových knih, vhodné prostory nejsou ani na besedy se školami.

S možností počítačové techniky se v knihovně mnohé změnilo. V roce 1992 začala retrokatalogizace celého fondu a současně se zpracovávaly docházející nové knihy. Knihovnický program LANIUS vystřídal v roce 1994 systém SMARTLIB vzhledem k potřebám centrálního oddělení nákupu knih v OK.

1.července 1995 knihovnice zahájily půjčování pomocí čárového kódu v dětském oddělení. Po roční "zkušební době" jsme převedli na automatizovaný systém oddělení pro dospělé čtenáře. Přes počáteční nedůvěru čtenáři velmi rychle přijali také možnost vyhledávat v elektronickém ON-LINE katalogu.

V červenci 1997 byla knihovně nabídnuta Městským úřadem možnost instalace veřejné internetové stanice. Díky finanční podpoře města byl zakoupen PC a zajištěno připojení na internet.

V roce 1999 rozšířila knihovna svou nabídku o půjčování CD nosičů. Dále jsou zájemcům v knihovně k dispozici různé encyklopedie a hry na CD-ROM.

S ukončením okresních zařízení v roce 2002 se stala Městská knihovna Kuřim od 1.1.2003 organizační složkou Města Kuřimi. Současně se stala pověřenou knihovnou pro výkon regionálních funkcí pro knihovny bývalého okresu Brno-venkov.

Vzhledem k dlouhotrvajícím prostorovým problémům knihovny rozhodla v roce 2006 rada města a zastupitelstvo o celkové rekonstrukci knihovny a rozšíření jejích prostor. Bylo štěstí, že současně nabídla firma Lenoxa městu k odkoupení 1. patro kotelny, které již nevyužívala a které sousedilo s prostory knihovny.

Ve vyhlášeném výběrovém řízení zvítězil architektonický ateliér Gale a Palaščák. Podle jejich návrhu byl vypracovaný projekt a od září 2006 byla knihovna uzavřená a vystěhovaná do náhradních prostor. Knižní fond byl uložený ve volné třídě ZŠ Komenského. Pracovnice knihovny získaly dočasné zázemí v domě sociálních služeb na Jungmannově ulici.

Celková rekonstrukce trvala více než rok. Ve fotogalerii si máte možnost prohlédnout postupující práce s úpravou jednotlivých oddělení.  Všechny interiéry knihovny byly vybaveny novým nábytkem (firma Interiéry Toman Brno) a technikou. Budoucí uživatelé knihovny měli mít poprvé od roku 1976 k dispozici výtah. Ke slavnostnímu otevření knihovny dne 15.října 2007 byli pozváni nejen představitelé města, ale také Jihomoravského kraje a významných knihoven.

Od 1.1.2008 se činnost knihovny rozšířila také o kulturní akce ve městě. Stávající kulturní dům na Nám.Osvobození se stal součástí Městské knihovny a bylo zde vytvořeno nové oddělení - kultury. 

Sdílet