VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU - Arménie blízká i vzdálená

3 Říjen - 12 Prosinec
Vstupné
400 Kč semestr

Zahájení zimního semestru univerzity třetího věku
od 3. 10. 2023.

Jednou za 14 dnů v úterý od 9:30 do 11:00.

Vedoucí lektor:
doc. Ing. PhDr. Petr Kokaisl, Ph.D., prof. h. c.

Lektoři:
doc. Ing. PhDr. Petr Kokaisl, Ph.D., prof. h. c.
doc. PhDr. Petra Košťálová, Ph.D.

Harmonogram a osnova výuky:

1. Seznamte se s Kavkazem (3. 10. 2023)

   • Geografie

   • Stručné dějiny

   • Obyvatelstvo a náboženství

2. Seznamte se s Arménií (17. 10. 2023)

   • Geografie

   • Historie

   • Provázanost s antickým světem

   • Křesťanství

3. Putování arménského poutníka ze Lvova po Osmanské říši (1608 - 1618) (31. 10. 2023)

4. Pronásledování Arménů a arménská diaspora  (14. 11. 2023)      

5. Arméni a křesťanství (28. 11. 2023)

   • Arménská apoštolská církev

   • Arménská katolická církev

   • Asyrská církev

6. Národnostní menšiny v Arménii (12. 12. 2023)

   • Dřívější etnická pestrost

   • Arménie - národní stát Arménů

   • Jezídi

   • Asyrijci

 

 

 

 

Sdílet