Regionální funkce knihovny

Městská knihovna Kuřim je knihovnou pověřenou výkonem regionálních funkcí pro knihovny regionu Brno-venkov.

Regionální funkce jsou odborné knihovnické služby, které poskytuje pověřená knihovna knihovnám určitého regionu (zpravidla okresu). Legislativní rámec tvoří usnesení vlády České republiky ze dne 16. 1. 2002. V příloze usnesení jsou formulovány cíle programu, způsob rozdělení dotací z Programu, pravidla poskytování a podmínky použití dotace.

Příloha usnesení vlády č. 68 ze dne 16. 1. 2002
Program podpory zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven (výňatek)

Cíle Programu :

 1. Zajištění dostupnosti veřejných knihovnických a informačních služeb ve všech místech republiky.
 2. Vyrovnání rozdílů v poskytování informačních a knihovních služeb obyvatelům měst a malých obcí.
 3. Zajištění kvality a kontinuity veřejných knihovnických a informačních služeb v návaznosti na informační potřeby uživatelů.
 4. Odstranění nežádoucích diferencí v úrovni poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb mezi jednotlivými regiony a kraji.
 5. Účelná dělba práce a koordinace odborných činností.
 6. Efektivní využití veřejných finančních prostředků.
 7. Garance průběžné aktualizace knihovního fondu veřejných knihoven regionu.
 8. Udržení odborného standardu služeb v knihovnách regionu.
 9. Garance kvalifikačního růstu pracovníků knihoven (celoživotní vzdělávání).
 10. Poskytování publikací a ostatních materiálů, které vycházejí v rámci komunikační strategie ČR před vstupem do EU.

Regionální funkce, které poskytuje Knihovna města Kuřimi :

 • poradenská a konzultační činnost
 • statistika
 • vzdělávání knihovníků, semináře, porady
 • tvorba výměnných fondů, oběh, distribuce (výpůjční řád výměnného souboru)
 • pomoc při revizi a aktualizaci knihovních fondů
 • zpracování knihovních fondů placených obcemi, distribuce
 • pomoc při přípravě kulturní a vzdělávací činnosti

Nezbytnou podmínkou příjmu uvedených možností je, aby knihovna byla evidována na Ministerstvu kultury České republiky.

Regionální oddělení: 541 420 464, 541 420 465
Lenka Šefferová - vedoucí oddělení, metodička               
e-mail: sefferova@mkkurim.cz, tel.: 541 420 464, 777 363 618

Simona Jedličková - metodička                 
e-mail: jedlickova@mkkurim.cz, tel.: 541 420 464, 607 026 578

Jitka Zavřelová - knihovnice regionálního oddělení                     
e-mail: zavrelova@mkkurim.cz, 541 420 465

Mgr. Alena Drdulová - knihovnice regionálního oddělení                     
e-mail: drdulova@mkkurim.cz, 541 420 465

Sdílet