VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU

6 Únor - 16 Duben
Vstupné
400 Kč SEMESTR

VU3V na téma - Historie a součastnost české myslivosti

 

HISTORIE A SOUČASTNOST ČESKÉ MYSLIVOSTI

 

Vedoucí lektor

doc. Ing. Jaroslav Červený, CSc.

Lektoři

doc. Ing. Jaroslav Červený, CSc.
Ing. Vlastimil Hart, Ph.D.
doc. RNDr. Petr Koubek, CSc.

Osnova

  • Od tradic k současnosti (Ing. Vlastimil Hart, Ph.D.) 6. 2. 2024

Přednáška uvádí posluchače do problematiky myslivosti v celém jejím širokém kontextu, včetně základní legislativy. Krátce je představena historie oboru a dále jsou posluchači seznámeni s tématem v kulturním kontextu - sochařství, malířství, písemnictví a hudbě, včetně nahlédnutí do mysliveckého života.

  •  Co je to zvěř (doc. Ing. Jaroslav Červený, CSc.)  20. 2. 2024

Myslivost je obor o chovu zvěře. Druhy zvěře mohou být původní nebo nepůvodní podle toho ,  jak v rámci vývoje myslivosti a lovu bylo žádoucí lovit co nejpestřejší škálu druhů. Díky myslivecké a lovecké činnosti byly v rámci celé Evropy přiváženy do krajin i druhy úplně nové. S nejdůležitějšími ze zvěře  pernaté a srstnaté budete mít možnost se v přednášce seznámit.

  •  Prase divoké, horký brambor naší myslivosti (Ing. Vlastimil Hart, Ph.D.) 5. 3. 2024

Prasata divoká jsou velmi inteligentní zvěří a jejich přizpůsobivost jakékoliv krajině je obdivuhodná. Ve spojení s jejich silnou populační dynamikou si podmanili zemědělskou krajinu. Přednáška je zaměřena na obecnou charakteristiku prasete divokého, dále se věnuje významu prasete divokého pro obor myslivosti včetně zhodnocení jeho významu ze zemědělského hlediska. Na závěr zhodnocen vztah člověka k tomuto výjimečnému zvířeti.

  • Chlouba české myslivosti - obornictví (Ing. Vlastimil Hart, Ph.D.)  19. 3. 2024

Obory nepatří mezi zařízení, která vznikla původně u nás. Jejich původ je třeba hledat v jižní Evropě, kde již Římané chovali rozmanitou zvěř v ohradách. Obory však zaujímají významné místo v české myslivosti. Jejich funkcí není pouze intenzivní lov, ale obornictví je hlavně o intenzivním chovu zvěře. Důležitou funkcí obornictví je možnost ukázat zvěř v jejím přirozeném prostředí. Přednáška podává informace o vzniku, vývoji a významu obor. Důležitá část je věnována  "roku v oborách" na příkladech z obor Březka a Aldašín a nezbytnému vybavení obor. Další části přednášky seznamují posluchače s oborou jako s místem inspirace umělců – ale i se současným společenským významem.

  • Velké šelmy - (doc. RNDr. Petr Koubek, CSc.)  2. 4. 2024

Velké šelmy patří k vrcholovému stupni obratlovců – predátorů, kteří na pomyslném potravinovém řetězci stojí na nejvyšším místě, což jim umožnila celá řada adaptací na životní prostředí, na potravu a schopnost přizpůsobit se. Přednáška seznamuje posluchače se třemi velkými šelmami, které se - i když vzácně - vyskytují i na území České republiky. Jedná se o medvěda hnědého, vlka a rysa ostrovida. 

  • Kam kráčí myslivecký výzkum (doc. Ing. Jaroslav Červený, CSc.)  16. 4. 2024

Poslední přednáška z cyklu o myslivosti posluchače seznamuje s historií a současností vývoje českého mysliveckého výzkumu. Zavádí je na výzkumná pracoviště České zemědělské univerzity, kde je nejprve vysvětlena situace v oblasti výzkumu migrace zvěře přes nebezpečné vozovky, a jak se dá zabránit srážkám zvěře s motoristy. Druhý výzkum, který je svou tematikou velice unikátní, objasňuje, jak se zvěř orientuje v prostoru pomocí svého tzv. "šestého smyslu".

 

Cena semestru je 400 Kč.
Studentem se může stát osoba starší 50 let, osoba se statutem důchodce a invalidní důchodce bez rozdílu věku. Ke studiu se lze přihlásit přímo na první hodině tj. 6. 2., nejpozději však do 20. 2. včetně.

Sdílet