Dotace JMK Podpora rozvoje venkova - DT 5 Obecní knihovny

Knihovny v obcích do 3000 obyvatel mají možnost od 13.2. do 28.2. 2023 požádat JMK o dotaci na vybavení knihoven. 

Podpora rozvoje venkova  Jihomoravského kraje pro rok 2023: DT 5 Obecní knihovna - je určen pro knihovny v obcích do 3000 obyvatel.

https://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Grants/20813-506-Podpora+rozvoje+venkova+Jihomoravskeho+kraje+pro+rok+2023.aspx

Dotační titul byl pro letošní rok podpořen orientační částkou 1,5 milionu korun.

Podmínky pro čerpání DT Obecní knihovny zůstávají beze změny, minimální výše podpory: 25 000 Kč, maximální výše 50 000 Kč.

Uznatelné výdaje:

  • počítačové vybavení,
  • čtečky, tiskárny, skenery, promítací zařízení, rozmnožovací stroje,
  • softwarové vybavení,
  • mobiliář vnitřního vybavení – nábytek, koberce, regály,
  • drobné stavební úpravy (neinvestičního charakteru pouze v kombinaci s pořízením inventáře).

Lhůta pro podávání žádostí je od 13.02.2023 od 8:00 hodin do 28.02.2023 do 16:00 hodin.

Sdílet