Dotace JMK Podpora rozvoje venkova - DT 5 Obecní knihovny

Knihovny v obcích do 3000 obyvatel mají do 28.2. 2022 možnost požádat JMK o dotaci na vybavení knihoven. 

Cílem dotace je zachovat základní funkce v oblasti veřejné správy na venkově s ohledem na kvalitu života. Dotace je určena na počítačové vybavení, čtečky, tiskárny, skenery, promítací zařízení, rozmnožovací stroje, softwarové vybavení, mobiliář vnitřního vybavení (nábytek, koberce, regály), na drobné stavební úpravy (neinvestičního charakteru pouze v kombinaci s pořízením inventáře). Žadatelem je obec s méně než 3 000 obyvateli.

  1. Typ financování: Nevratná dotace / grant
  2. Územní dopad: Regionální nebo lokální kromě MAS
  3. Alokace výzvy: 1 500 000,00 Kč
  4. Poslední změna: 12.01.2022 - Vyhlášení výzvy
  5. Maximální % dotace: 50% Status: Otevřený Maximální dotace: 50 000,00 Kč
  6. Uzávěrka 28. 02. 2022
Sdílet