Přechod na AKS Tritius

Od 1. 11. 2021 přechází knihovny připojené v regionálním systému Clavius REKS do nového AKS Tritius

Harmonogram převodu:

  • 18. 10. 2021 - proškolení knihovníků. Školení proběhne v Kuřimi v  9.00 a v 16:00 hod. (jedná se o dvě identická školení, jen v různých časech)
  • od 22. 10. 2021 bude pozastavena katalogizace a nebude možné chystat a expedovat soubory výměnného fondu
  • výpůjční protokoly Clavius REKS budou funkční do pátku 29. 10. 2021 do 18:00 hod.
  • 1. 11. 2021 - start nového systému
  • 11. 11. 2021 - konzultační den (osobní konzultace v Kuřimi)
Sdílet