Spolek přátel hudby

Milí přátelé hudby, nejen té klasické, právě pro VÁS připravujeme novou sezónu koncertů vážné hudby. 

 

2. pol. 2024

4. 9. v 19:30 Osamělé palačinky
16. 10. v 19:30 Jakub Pustina
6. 11. v 19:30 Flauto dolce
10. 12. v 19:30 K - Dur

 

Přejeme mnoho kulturních zážitků na koncertech Spolku přátel hudby.