Výlep

Nabízíme vám výlep plakátů na výhradních výlepových plochách v Kuřimi.

1. Kalkulace výlepu:

  • žádost pošlete na vrtikova@kdkurim.cz – uveďte velikost plakátů, počet plakátů k výlepu a počet týdnů, po které má být plakát vylepen,
  • výlep plakátů je možné domluvit a zarezervovat také na tel. čísle 702 250 914.

2. Sběrové místo:

  • Společenské a kulturní centrum Kuřim, nám. Osvobození 902/1, 664 34 Kuřim.

3. Uzávěrka příjmu plakátů: 

  • nejpozději vždy v pondělí do 17:00.

4. Standardní výlepový den:

  • úterý. 

5. Důležité informace:

  • minimální doba kampaně je týden,
  • u formátů větších než A1 přijímáme plakáty do výlepu pouze výjimečně, za individuálně dohodnutou cenu, nejméně však 170 Kč,
  • v případě nedostatku místa na výlepových plochách budou nejdříve odmítnuty všechny plakáty formátu A1, pak komerční plakáty A2 netýkající se kulturních, spolkových a sportovních akcí, po nich případně i další plakáty A2.

6. Ceník platný od 1. 4. 2019 – za 1 týden a 1 ks:

  • Velikost plakátu A4 - 18 Kč
  • Velikost plakátu A3 - 24 Kč
  • Velikost plakátu A2 - 48 Kč
  • Velikost plakátu A1 - 97 Kč
  • Plakáty větší než A1 - 170 Kč - nutné zarezervovat minimálně 14 dní před termínem výlepem

7. Výlepové plochy jsou umístěny na ulicích: 

  1. Legionářská – u Elprumu – jedna plocha
  2. U Stadionu – u bazénu – jedna plocha
  3. U Stadionu – vchod stadion – jedna plocha
  4. Blanenská – vchod bazén – jedna plocha
  5. nám. 1. května – Albert – jedna plocha
  6. Křížkovského – zámek jedna plocha
  7. U železniční stanice – nádraží – jedna plocha
  8. Tyršova – zastávka Tyršova, směr na Brno – jedna plocha
  9. Rozdělovací – u LPG – jedna plocha
  10. Zahradní – ZUŠ Kuřim – jedna plocha
  11. nám. Osvobození – jedna plocha
  12. nám. Osvobození – oboustranná
  13. Jungmannova – ZŠ Jungmannova – jedna plocha
  14. Podlesí – MŠ Podlesí – jedna plocha
  15. U Potoka – jedna plocha
Sdílet