Pro školy

Nabízíme vzdělávacím institucím pro doplnění a zpestření výuky širokou nabídku aktivit. V nabídce najdete:

Besedy a lekce informačního vzdělávání pořádané v Městské knihovně Kuřim

  • lekce vytvořené na míru dle požadavků, aplikace principů kritického myšlení, propojitelnost s nejen s literární vědou

Kino projekce v nově zbudovaném sále

  • široká nabídka titulů vhodných pro různé věkové kategoriekapacita kinosálu 64 míst

Vzdělávací programy ve Stálé expozici o historii města Kuřim – na spojnici cest

  • pro ZŠ 
    propojitelnost se ŠVP: posílení průřezového tématu VDO a vzdělávací oblasti Výchova k občanství (Člověk ve společnosti), propojitelnost se ŠVP: posílení průřezového tématu VMEGS a vzdělávací oblasti Člověk a společnost (Moderní doba), posílení průřezového tématu MKV (volitelné předměty typu regionální seminář)
     
  • pro SŠ propojitelnost se ŠVP v mnoha oblastech povinných i volitelných předmětů

Komentované prohlídky štoly z 2. světové války

  • pro ZŠ a SŠ

Možnost zajištění divadelních představení a koncertů

  • kapacita sálu 288 míst
Sdílet