BRAIN & BREAKFAST - Snídaně s knihovnou z vašeho obýváku

26 Listopad
Přednáška
Vstupné
Registrace zdarma

 

Čtvrtek 26.11. od 8:30 hod a tématem bude 

SVOBODA A ZODPOVĚDNOST V KONTEXTU DNEŠNÍ DOBY - MICHAEL ŽANTOVSKÝ

Současná situace zpochybnila některé základní jistoty našeho života. Pod hrozbou různých vlivů se lidé celkem ochotně smiřují s omezeními osobní svobody. Některým politikům může vyhovovat, aby tato omezení existovala co nejdéle či nejlépe. Na druhé straně klade dnešní doba zvýšené nároky na osobní zodpovědnost a ohleduplnost vůči druhým lidem a probouzí v jednotlivcích solidaritu a pocit sounáležitosti. Je to i příležitost vrátit se znovu k myšlenkám Václava Havla a jejich zdrojům.

Pozvánka zde.

Přednáška probíhá vždy od 8.30 do 10 hodin. Přímý přenos začíná v 8:00, ať můžete včas doladit techniku.
Každý divák má možnost položit řečníkovi otázky online. 

Registrujte se zdarma na www.redbuttonedu.cz.
Online vysílání tam bude k dispozici v daný den a hodinu.

Každý měsíc vás budeme předem upozorňovat na právě chystanou přednášku. 
Myslíme, že se máte na co těšit a budete si moci svoji snídani užít u zajímavých témat.

https://www.brainbreakfast.cz/

Snídaně vznikly, aby inspirovaly. Jejich cílem je ukazovat zajímavost lidí i světa kolem nás a propichovat bubliny, ve kterých každý z nás žije. Chceme, aby snídaně představovaly inspirativní osobnosti se silnými hodnotami i příběhem a umožnily nahlédnout do oborů, se kterými se často nesetkáme.
Brain & Breakfast jsou protiváhou zkratkovitosti zpráv, které se k nám dostávají přes sociální sítě, nebo televizi. Ukazují, že svět je ve skutečnosti mnohem barevnější, zajímavější a optimističtější, než by se mohlo zdát. Inspirují k tomu, že každý z nás muže něco významného dokázat. Snídaně mají také propojovat lidi, z nichž každý přichází odjinud, ale nad zajímavým tématem najdou společnou řeč.

Každý měsíc si do přednáškového sálu zveme zajímavého hosta, který má zkušenosti, něco dokázal nebo se naučil. Máme 4 hlavní okruhy témat, na které se zaměřujeme:

  • Osobní rozvoj a vzdělávání
  • Byznys a podnikání
  • Věda a technologie
  • Společnost, vděčnost, laskavost

Smyslem Brain & Breakfast je nabídnout posluchačům nové obzory, vtáhnout je do příběhů, představit zkušenosti osobností z různých oborů, předat pozitivní energii a nabídnout kvalitní prostředí pro rozvoj znalostí.

Snídaně probíhají jednou za měsíc, dnem vysílání je zpravidla třetí čtvrtek v měsíci (mohou se ale objevit výjimky). Promítání je koncipováno na 90 minut s tím, že zhruba hodinu host prezentuje svůj příběh a téma. Přibližně na 30 minut pak navážeme diskusí, do které se mohou dotazy přes internet zapojit také všichni diváci živého přenosu.

Sdílet