BRAIN & BREAKFAST - Snídaně s knihovnou z vašeho obýváku

22 Říjen - 22 Prosinec
Přednáška
Vstupné
Registrace zdarma

Snídaně vznikly, aby inspirovaly. Jejich cílem je ukazovat zajímavost lidí i světa kolem nás a propichovat bubliny, ve kterých každý z nás žije. Chceme, aby snídaně představovaly inspirativní osobnosti se silnými hodnotami i příběhem a umožnily nahlédnout do oborů, se kterými se často nesetkáme.
Brain & Breakfast jsou protiváhou zkratkovitosti zpráv, které se k nám dostávají přes sociální sítě, nebo televizi. Ukazují, že svět je ve skutečnosti mnohem barevnější, zajímavější a optimističtější, než by se mohlo zdát. Inspirují k tomu, že každý z nás muže něco významného dokázat. Snídaně mají také propojovat lidi, z nichž každý přichází odjinud, ale nad zajímavým tématem najdou společnou řeč.

Každý měsíc si do přednáškového sálu zveme zajímavého hosta, který má zkušenosti, něco dokázal nebo se naučil. Máme 4 hlavní okruhy témat, na které se zaměřujeme:

  • Osobní rozvoj a vzdělávání
  • Byznys a podnikání
  • Věda a technologie
  • Společnost, vděčnost, laskavost

Smyslem Brain & Breakfast je nabídnout posluchačům nové obzory, vtáhnout je do příběhů, představit zkušenosti osobností z různých oborů, předat pozitivní energii a nabídnout kvalitní prostředí pro rozvoj znalostí.

Snídaně probíhají jednou za měsíc, dnem vysílání je zpravidla třetí čtvrtek v měsíci (mohou se ale objevit výjimky). Promítání je koncipováno na 90 minut s tím, že zhruba hodinu host prezentuje svůj příběh a téma. Přibližně na 30 minut pak navážeme diskusí, do které se mohou dotazy přes internet zapojit také všichni diváci živého přenosu.

Přednáška probíhá vždy od 8.30 do 10 hodin. Přímý přenos začíná v 8:00, ať můžete včas doladit techniku.
Každý divák má možnost položit řečníkovi otázky online. 

Registrujte se zdarma na www.redbuttonedu.cz.
Online vysílání tam bude k dispozici v daný den a hodinu.

Nejbližší vysílání snídaně je ve čtvrtek 22.10. od 8:30 hod a jejím hostem je Sara Polak.

Každý měsíc vás budeme předem upozorňovat na právě chystanou přednášku. 
Myslím, že se máte na co těšit a budete si moci svoji snídani užít u zajímavých témat.

https://www.brainbreakfast.cz/

Sdílet