Kuřimský Sokol / Vzpomínání na starou Kuřim

29 Září
Beseda
Vstupné
Vstup volný

Bohatá historie kuřimského Sokola, který byl založen již v roce 1899 si zasluhuje, aby byla připomenuta.  Tyršova idea Sokolství, aby lidé sportem rozvíjeli své tělesné i duševní schopnosti, byla v Kuřimi beze zbytku naplněna. Přijďte si zavzpomínat na kuřimské sestry, bratry a jejich cvičitele.

Diskuzi povede historička Mgr. Sylvia Laurincová.   

 

Sdílet