Univerzita volného času / Kritické myšlení

Vstupné
Vstup volný

UNIVERZITA VOLNÉHO ČASU - KRITICKÉ MYŠLENÍ

Středa 7. 10. 2020 v 17:00, interaktivní místnost knihovny

1. MOZKOVÝ JOGGING, ÚVOD DO KRITICKÉHO MYŠLENÍ

Středa 14. 10. 2020 v 17:00, interaktivní místnost knihovny

2. METODY KRITICKÉHO MYŠLENÍ

Středa 21. 10. 2020 v 17:00, interaktivní místnost knihovny

3. ČTENÍM A PSANÍM KE KRITICKÉMU MYŠLENÍ

    MYŠLENKOVÉ MAPY V KREATIVNÍM A KRITICKÉM MYŠLENÍ

Mozková posilovna – kritické myšlení a jeho přínosy v každodenních situacích, vyhodnocování a rozpoznávání zkreslených informací a dezinformací pomocí metod kritického myšlení, trénink paměti.

Univerzitou vás provede ředitelka SKCK, trenérka paměti Bc. Kateřina Rovná.

 

Sdílet