Virtuální Univerzita třetího věku

9 Únor - 20 Duben
semestr 300 Kč

Zahájení letního semestru Virtuální univerzity 3. věku, tentokrát na téma

ŽIVOT S ENERGIÍ
prof. Ing. Martin Libra, CSc.

Harmonogram a osnova výuky:
Jednou za 14 dní v úterý online výuka z domu
(po skončení nouzového stavu Klub Kotelna)

1. hodina 9. 2. 2021
Úvod
2. hodina 23. 2. 2021
Energie fosilních paliv
3. hodina 9. 3. 2021
Energie vody, větru, biomasy
4. hodina 23. 3. 2021
Energie solární
5. hodina 6. 4. 2021
Energie jaderná
6. hodina 20. 4. 2021
Hospodaření s energií, perspektivy energetiky

Cena semestru je 300 Kč.

Studentem se může stát osoba starší 50 let, osoba se statusem důchodce
a invalidní důchodce bez rozdílu věku. Ke studiu se lze přihlásit v pondělí 8. 2.
a úterý 9. 2. 2021 v Klubu Kotelna od 8:00 - 12:00 a od 13:00 - 15:00 hod.
Nejpozději však do 23. 2. 2021.

Pro bližší informace email rosendorfova@mkkurim.cz, nebo na tel. 541 420 468.

Sdílet