Výtvarné umění - nový pohled / Úvod do dějin umění

26 Duben
Beseda

Výtvarné umění - nový pohled
Otázky a odpovědi

Co vás čeká v on-line kurzu o výtvarném umění?
Samozřejmě obrazy ke koukání, ale také povídání.
A možná budete mít nějaké otázky, protože umění je plné otázek.

Úvod do dějin umění

Ukážeme si některá slavná umělecká díla a pokusíme se odpovědět na pár otázek. Například:
Jak je umění staré? Kdy a proč umění vzniklo? Kolik uměleckých děl vzniklo a kolik se jich zachovalo? Jak chápat umělecké dílo? Jak rozumět umění? Co je to krásné umění? Co je to módní umění? Co ovlivňuje kánon a tradice? Kdy se prosazuje novátorství? Která díla jsou nejznámější? Která díla jsou nejhodnotnější? Jak poznám dobrou knihu o umění?

Přednáškou vás provede lektorka Mgr. Pavla Hrdinová.

Odkaz na online bude vložen v den akce.
Vstup volný. 

Sdílet